Вашата кошница е празна

Програма WWF


ДА ОПАЗИМ ЗАЕДНО РЕКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Кампания на РОЕЛ-98 и WWF

Roel-98        WWF

 

Ние от РОЕЛ-98 сме убедени, че грижата за околната среда е дългосрочен ангажимент, който изисква внимание, усилия и отговорно отношение. Затова решихме да продължим успешното си сътрудничество с международната природозащитна организация WWF и подкрепата си за техния проект по опазване и възстановяване на рибни популации, миграционни пътища и местообитания.


  За WWF

Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на над 5000 служители и над 5 милиона поддръжници. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава с опазване на горите и сладководните екосистеми, защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.

  Да опазим заедно българските реки и техните обитатели!
 

За повечето от нас реката е вода, която тече от планината към морето. В действителност обаче, течащата вода е само една част, макар и несъмнено важна.  Крайречната растителност и водните обитатели на реките са другите части от живото водно тяло, наречено река.

 

През 2013 г. WWF България започна работа по проект, чиято цел е подобряване на състоянието на шест защитени и застрашени от изчезване малки вида риби и един вид мида в реки от басейна на река Дунав. 

 

С помощта на Роел-98, WWF сформира екип от най-добрите полеви експерти ихтиолози и проведе 7 проучвания в няколко реки от басейна на река Дунав. Важно бе да се установи какво е влиянието на бариерите по пътя на миграцията на рибите и как те да бъдат изграждани така, че да не попречат на бъдещото развитие на рибните популации.

 

Предстои още много работа. В избрани от експертите места ще бъдат пуснати рибки от защитените видове в рамките на проекта. Ще бъдат премахнати два баража по течението на р. Русенски Лом. Ще бъде изграден и моделен рибен проход, който да послужи за пример при планирането на рибни проходи в други реки у нас.

 

  РОЕЛ-98 ще отделя 1 лв. на всеки 100 лв. приходи от продажба на всички продукти от своя каталог! С Вашата подкрепа ще съберем средства, благодарение на които ще спомогнем за опазването на реките в басейна на река Дунав и на техните обитатели.


Сърдечно благодарим за Вашата помощ!


                       

Река Дунав


Снимки: Архив WWF