Вашата кошница е празна
 

Тиско, лепящи ленти и изолирбанд

Прозрачно и кафяво опаковъчно тиксо, самозалепващи ленти прозрачни, хартиено тиксо, монтажно и двойнозалепващо тиксо, секретна лепенка.
1 2 3 4
Тиксо MUROLL, 12 мм х 10 м

Тиксо MUROLL, 12 мм х 10 м

Цена без ДДС: 0,19 лв.
Цена с ДДС: 0,23 лв.
0,19 лв. без ДДС 0,23 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 50 мм х 66 м, кафяво

Тиксо MUROLL, 50 мм х 66 м, кафяво

Цена без ДДС: 2,34 лв.
Цена с ДДС: 2,81 лв.
2,34 лв. без ДДС 2,81 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 10 мм х 10 м

Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 10 мм х 10 м

Цена без ДДС: 0,29 лв.
Цена с ДДС: 0,35 лв.
0,29 лв. без ДДС 0,35 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 19 мм х 10 м

Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 19 мм х 10 м

Цена без ДДС: 0,51 лв.
Цена с ДДС: 0,61 лв.
0,51 лв. без ДДС 0,61 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 30 мм х 10 м

Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 30 мм х 10 м

Цена без ДДС: 0,86 лв.
Цена с ДДС: 1,03 лв.
0,86 лв. без ДДС 1,03 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 48 мм х 10 м

Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 48 мм х 10 м

Цена без ДДС: 1,22 лв.
Цена с ДДС: 1,46 лв.
1,22 лв. без ДДС 1,46 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 48 мм х 25 м

Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 48 мм х 25 м

Цена без ДДС: 3,12 лв.
Цена с ДДС: 3,74 лв.
3,12 лв. без ДДС 3,74 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 50 мм х 25 м

Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 50 мм х 25 м

Цена без ДДС: 2,83 лв.
Цена с ДДС: 3,40 лв.
2,83 лв. без ДДС 3,40 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 50 мм х 50 м

Тиксо двойнолепящо Tape HIT, 50 мм х 50 м

Цена без ДДС: 16,59 лв.
Цена с ДДС: 19,91 лв.
16,59 лв. без ДДС 19,91 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 50 мм х 66 м, прозрачно

Тиксо MUROLL, 50 мм х 66 м, прозрачно

Цена без ДДС: 2,34 лв.
Цена с ДДС: 2,81 лв.
2,34 лв. без ДДС 2,81 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 48 мм х 66 м, бяло

Тиксо MUROLL, 48 мм х 66 м, бяло

Цена без ДДС: 1,88 лв.
Цена с ДДС: 2,26 лв.
1,88 лв. без ДДС 2,26 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 48 мм х 66 м, кафяво

Тиксо MUROLL, 48 мм х 66 м, кафяво

Цена без ДДС: 1,88 лв.
Цена с ДДС: 2,26 лв.
1,88 лв. без ДДС 2,26 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 15 мм х 10 м

Тиксо MUROLL, 15 мм х 10 м

Цена без ДДС: 0,20 лв.
Цена с ДДС: 0,24 лв.
0,20 лв. без ДДС 0,24 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 19 мм х 33 м

Тиксо MUROLL, 19 мм х 33 м

Цена без ДДС: 0,56 лв.
Цена с ДДС: 0,67 лв.
0,56 лв. без ДДС 0,67 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 25 мм х 33 м

Тиксо MUROLL, 25 мм х 33 м

Цена без ДДС: 0,78 лв.
Цена с ДДС: 0,94 лв.
0,78 лв. без ДДС 0,94 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 12 мм х 66 м

Тиксо MUROLL, 12 мм х 66 м

Цена без ДДС: 0,80 лв.
Цена с ДДС: 0,96 лв.
0,80 лв. без ДДС 0,96 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 19 мм х 66 м

Тиксо MUROLL, 19 мм х 66 м

Цена без ДДС: 0,93 лв.
Цена с ДДС: 1,12 лв.
0,93 лв. без ДДС 1,12 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 25 мм х 66 м

Тиксо MUROLL, 25 мм х 66 м

Цена без ДДС: 1,05 лв.
Цена с ДДС: 1,26 лв.
1,05 лв. без ДДС 1,26 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 38 мм х 66 м

Тиксо MUROLL, 38 мм х 66 м

Цена без ДДС: 1,46 лв.
Цена с ДДС: 1,75 лв.
1,46 лв. без ДДС 1,75 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо MUROLL, 48 мм х 66 м, прозрачно

Тиксо MUROLL, 48 мм х 66 м, прозрачно

Цена без ДДС: 1,88 лв.
Цена с ДДС: 2,26 лв.
1,88 лв. без ДДС 2,26 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо двойнолепящо Mas, 12 мм х 25 м

Тиксо двойнолепящо Mas, 12 мм х 25 м

Цена без ДДС: 1,28 лв.
Цена с ДДС: 1,54 лв.
1,28 лв. без ДДС 1,54 лв. с ДДС
Виж Купи
Тиксо двойнолепящо Mas, 15 мм х 25 м

Тиксо двойнолепящо Mas, 15 мм х 25 м

Цена без ДДС: 1,58 лв.
Цена с ДДС: 1,90 лв.
1,58 лв. без ДДС 1,90 лв. с ДДС
Виж Купи
Лепяща лента Scotch Crystal 600, 19 мм х 33 м, кристална

Лепяща лента Scotch Crystal 600, 19 мм х 33 м, кристална

Цена без ДДС: 5,20 лв.
Цена с ДДС: 6,24 лв.
5,20 лв. без ДДС 6,24 лв. с ДДС
Виж Купи
Лепяща лента Scotch Magic 810, 19 мм х 33 м, невидима

Лепяща лента Scotch Magic 810, 19 мм х 33 м, невидима

Цена без ДДС: 7,88 лв.
Цена с ДДС: 9,46 лв.
7,88 лв. без ДДС 9,46 лв. с ДДС
Виж Купи
1 2 3 4