Вашата кошница е празна

Контакти

Форма за запитване

Полетата отбелязани със зведа (*) са задължителни за попълване

Общи условия

 

ВНИМАНИЕ! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОРПОРАТИВНИЯ WEB САЙТ НА РОЕЛ-98 ООД. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТA ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ WEB САЙТ.

 

1. Използване на сайта

Роел-98 ООД ви оправомощава да разглеждате и зареждате материалите от този Web сайт ("Сайт") само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате този Сайт автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

 

2. Права и отговорности

Материалите (вкл. всичкият софтуер) и услугите в този сайт са ограничени до изрично посочените условия за тях без каквито и да е гаранции, вкл. търговски или целеви, както и такива за защита на интелектуална собственост. Задълженията на Роел-98 ООД по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. Роел-98 ООД също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. Роел-98 ООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и Роел-98 ООД не се ангажира да ги актуализира.

 

3. Ограничение на отговорността

Роел-98 ООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други web сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение спрямо Роел-98 ООД за възможността такива вреди да възникнат. в случай, че използването от ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, вие поемате всички разходи, свързани с това. Съответните закони може да не допускат изключването или ограничаването на случайни или закономерни щети, затова тези ограничения или изключения може да не се отнасят за вас.

 

4. Информация от потребителите

Роел-98 ООД не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения ("Съобщения"), излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Роел-98 ООД няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. Роел-98 ООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на Роел-98 ООД с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Онлайн декларацията за конфиденциалност на Роел-98 ООД . Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България.

 

5. Препратки към сайтове на трети лица

Препратките от този Сайт към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Роел-98 ООД не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Роел-98 ООД не налага или препоръчва, нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

 

6. Препратки към Роел-98 ООД

Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията Роел-98 ООД в Упътвания за препращане към Web сайтовете на и според приложимите закони.

 

7. Търговски марки

Роел-98 ООД, както и имената на продуктите на Роел-98 ООД, описани тук, са търговски марки и/или марки на услуги, или регистрирани марки и/или марки на услуги на Роел-98 ООД. Други имена на продукти и компании, споменати тук, са търговски марки и/или марки на услуги на техните съответни притежатели.

 

8. Общи бележки

Роел-98 ООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този Сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби, включително,

 

Роел-98 ООД може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента условия, тъй като те са обвързващи за Вас. Някои клаузи от тези условия могат да бъдат подтиснати от специално създадени други такива, които се намират на конкретни други страници в уеб сайта.

 

9.Упътвания за препратки към сайтове на Роел-98 ООД

Сайт с връзка към Web сайта на Роел-98 ООД:

* Може да сочи към съдържание на Роел-98 ООД, но не и да го копира

* Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на Роел-98 ООД

* Не трябва да посочва неявно, че Роел-98 ООД налага или препоръчва него или продуктите му

* Не трябва да представя погрешно отношенията си с Роел-98 ООД

* Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Роел-98 ООД

* Не трябва да използва логото на Роел-98 ООД без разрешение от Роел-98 ООД

* Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

 

10. Дефиниции

 • Неработен ден - събота, неделя, всички официални празници на Република България.
 • Работно време - 09:00 - 18:00 часа всеки работен ден
 • Поръчки могат да бъдат направени по всяко време на денонощието, но отговор ще бъде изпратен на първия последващ работен ден.

11. Цени на продуктите

 1. Всички цени са в български левове.
 2. Всички цени са с начислен ДДС.

12. Фактуриране

Роел-98 ООД е фирмата, която управлява Интернет магазина www.roel-98.com и www.roel-98.eu  Фирмата е регистрирана по ДДС. Роел-98 ООД е фирма, регистриранa по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Христо Смирненски №53, ЕИК: 121798467, ДДС Номер: BG121798467 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Ситняково 39А.

Общите условия са задължителни за Роел-98 ООД и потребителите на предоставяните стоки и услуги.

 1. Всички условия в интернет магазина www.roel-98.com и www.roel-98.eu са съобразени и следват точно предписаното от Закона за електронна търговия.

13. Общи положения

 Със закупуването на стоки, поръчани на 070010377 (на цената на един градски разговор) и чрез Интернет страницата на Роел-98 ООД, в качеството си на потребител, Вие сключвате договор за продажба от разстояние и в интерес и защита на Вашите права на потребител, както и съобразно с лоялната търговска практика на Роел-98 ООД, Вие трябва да знаете следното:

Роел-98 ООД Ви гарантира освен качеството на закупуваната стока, също така и запазените Ви права на потребител, прогласени в Закона за защита на потребителя. /ЗЗП/

Информацията, описана по-долу има за цел да ви информира за Вашите основни права на потребител при договор за продажба от разстояние, какъвто ще е налице от правна гледна точка поръчвайки стока на телефон 070010377 (на цената на един градски разговор) и чрез Интернет страницата на Роел-98 ООД

Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

14. Рекламации и връщане на стока

 

В качеството си на потребител Вие имате право да върнете закупената от Вас стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние в срок от четиринадесет дни от доставянето й, като не е необходимо да посочвате причина за това. Вие сте длъжни да съхранявате получената стока, нейното качество и безопасност по време на срока по предходното изречение. При връщане на стоката Вие не дължите допълнителни обезщетения или неустойки. Гореописаното Ви право не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за стоки, повредени и/или променени от Вас след момента на получаването им;
 • за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена от Вас или липсва. Не се счита за повредена опаковката, целостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката
 • При замяна на стока по ваше желание (а не в следствие на открит дефект или неточност в изпълнението на поръчката), трябва да поемете транспортните разходи за върнатата пратка и новата която ще получите. За целта трябва да информирате екипа на Роел-98 ООД не по-късно от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от дата на доставка на поръчката.
 • В случай, че полученaтa от Вас стока не отговаря на желаната от Вас стока, можете да ни я изпратите обратно на следващия ден, за да я подменим с правилната. Разходите по връщането са за  сметка на клиента.

 

 

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Преамбюл

За нас защитата на данните е много важна. Ние уважаваме Вашата лична и персонална сфера. Затова по-надолу ще Ви информираме за обработката на личните данни при ползването на онлайн магазин www.roel-98.com

РОЕЛ-98 ООД е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото право за защита на личните данни.

1. Дефиниране на понятията

1.1 Лични данни

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат Вашето име, Вашият имейл адрес или Вашето потребителско поведение при използването на нашите електронни магазини.

1.2 Клиентски акаунт

След стартиране на опцията за онлайн регистрация, ще имате възможност за създаване на Ваш клиентски акаунт онлайн. Ако се регистрирате или вече сте регистрирани в нашия онлайн магазин www.roel-98.com, ние създаваме Ваш клиентски акаунт.

1.2.1 Допълнителни услуги

В допълнение към основните услуги, Ви предлагаме допълнителни услуги, които са описани по- нататък.

1.2.1.1 Реклама

Реклама е всяко изявление при упражняването на търговска дейност, стопанска дейност и т.н. с цел стимулиране на продажбата на стоки или извършването на услуги, вкл. на недвижими вещи, права и задължения. Обикновено нашата реклама обхваща собствени продукти, стоки или услуги.

1.2.1.2 Услуги

За всякакви въпроси относно on- line магазин www.roel-98.com на Ваше разположение е нашият Център за обслужване 0700 10 377.

1.2.1.3 Анкети на клиенти

Ние използваме Вашите лични данни, преди всичко Вашия предварително проверен имейл адрес, за изпращане на брошури с промоционални стоки.

1.2.1.4 Промоции

Нашите промоции са многообразни, в зависимост от това каква специална акция предлагаме на нашите клиенти през съответния месец или седмица. Информация за специалните акции ще получите от нашата реклама, която, ако е приложимо, ще получите например предварително по имейл на Вашия проверен имейл адрес.

2. Обработка на лични данни за целите на

При регистрацията Ви за използване на онлайн магазин www.roel-98.com и съответно за нашите основни услуги Вие сте ни предоставили следните лични данни:

 • име и фамилия

 • адрес (улица, номер, пощенски код, населено място) (доброволно посочване при онлайн регистрация)

За използването на онлайн магазин www.roel-98.com след регистрацията и създаването на Вашия клиентски акаунт тези данни са абсолютно необходими за изпълнението на договора. С откриването на клиентския акаунт ние даваме ID номер, който е зачислен към Вашите лични данни.Този номер дава възможност за категорично идентифициране на Вашата личност.

Данните, предоставени доброволно, служат за това да можем да Ви предоставим релевантни предложения. Така например, при посочване на Вашия мобилен номер, когато избирате имейл адреса като канал за комуникация, е възможно чрез Push-известяване да Ви напомним за получаването на имейл от нас. При посочване на Вашия адрес за получаване на реклама по имейл, наред с рекламата по имейл е възможно да се свържем с Вас и по пощата.

Вашия профил можете да актуализирате чрез нашия Център за обслужване (e-mail: roel-98@roel-98.com / адрес: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ No 39а, „Роел-98“ ООД, Отдел „Маркетинг“) по всяко време след достатъчна идентификация. Освен това, от 25.05.2018г. ние Ви предлагаме тази възможност и онлайн чрез www.roel-98.com

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за изпълнение на договора.

3. Обработка на лични данни в рамките на уеб базиран клиентски акаунт

Ако искате да използвате Вашите уеб базирани клиентски акаунт или клиентски профил, трябва да се регистрирате, като посочите Вашия имейл адрес, парола, която сте избрали сами, и Вашето потребителско име.

Ако използвате Вашия клиентски акаунт или клиентски профил, ние ще запазим Вашите данни, необходими за изпълнението на договора, също и данните за начина на плащане. Освен това ще съхраняваме доброволно предоставените от Вас данни за периода, в който използвате Вашия клиентски акаунт или клиентски профил, освен ако не ги изтриете междувременно. Всички данни могат да се променят по всяко време в защитената с парола зона за клиенти или като се свържете с нас използвайки данните за контакт съгласно точка 10.8.

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1. буква „б“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за изпълнение на договора.

4. Обработка на лични данни за целите на получаване на реклама

4.1 Неперсонализирана реклама

За да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по смисъла на точка 1, е необходимо да обработим следните лични данни:

 • Вашето име и фамилия, Вашия адрес, ако сте избрали уведомяване по пощата.
! Вашия предварително проверен имейл адрес, ако сте избрали уведомяване по имейл.

 • Вашия мобилен номер, ако сте избрали уведомяване чрез Вашето мобилно устройство. Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „a“, чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на неперсонализирана реклама.

4.2 Персонализирана реклама

За да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по смисъла на точка 1, които отговарят на Вашите лични интереси, ние анализираме Вашето покупателно поведение, Вашето участие в нашите рекламни акции и Вашето потребителско поведение при ползване на нашите електронни медии. За целта е необходимо да обработим следните лични данни:

 • Вашето име и фамилия, Вашия адрес и Вашата рождена даа, ако сте избрали уведомяване по пощата.
 • Вашия предварително проверен имейл адрес, ако сте избрали уведомяване по имейл.
 • Вашия мобилен номер, ако сте избрали уведомяване чрез Вашето мобилно устройство.

За да Ви изпращаме само новини, които съответстват на интересите Ви, ние трябва да персонализираме Вашите данни. За целта ние анализираме следните данни:

 • Основни данни: име и фамилия, местоживеене.
 • Данни за покупателно поведение: продукти и продуктова категория, използване на предложения и акции при закупуването на стоки/ продукти, класификация в категории с критерии (продължителност на участието/ честота) и констатация на сходство с други наши клиенти по критерии (оборот/честота/печалба).

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на персонализирана реклама.

5. Обработка на лични данни за целите на персонализирана оценка на данни

Ако сте ни дали Вашето съгласие за това, ние ще оценим Вашето потребителско поведение чрез автоматична обработка на Вашите лични данни за Вашето покупателно поведение. Ще запазим Вашата информация относно Вашето покупателно поведение и ще я свържем с Вашата личност. Чрез тази обработка на данни искаме да насочим нашите услуги към Вашите интереси и да ги оптимизираме за Вас. За целта оценяваме следните данни:

 • Основни данни: име и фамилия, местоживеене.
 • Данни за покупателно поведение: продукти и продуктова категория, използване на предложения и акции при покупката на стоки/продукти, класификация в категории с критерии (продължителност на участието/честота) и констатация на сходство с други наши клиенти по критерии (оборот/честота/печалба).

Обработката на данните е въз основа на чл. 22, ал. 2, буква „в“, чл. 6, ал. 1, буква „a“, чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за персонализирана оценка на данните.

По отношение на обработката на тези данни обръщаме внимание на допълнителните права, които имате съгласно точка 10.7.

6. Обработка на лични данни за целите на проучване на пазара

Ние обработваме Вашите лични данни за целите на проучване на пазара и мненията. При това Вашите данни се анонимизират, използват се само от нас за статистически цели и в нито един момент не могат да бъдат свързани с Вас. Можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данните занапред. Можете да направите това по реда, посочен в точка 10.6.

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за постигане на нашите цели, посочени тук в Декларацията за защита на данните, по-конкретно получаването на релевантни за Вас рекламни предложения във връзка с ползването на on- line магазин www.roel-98.com. Ние защитаваме нашите клиенти, като

извършваме проучването на пазара с анонимизирани данни.

7. Продължителност на съхранение

Вашата потребителска информация и Вашите данни за покупателното поведение се съхраняват 3 години. Вашите основни данни се съхраняват 3 години след последната покупка.

8. Използване на услуги на лица, обработващи лични данни / обработка на данни в страни извън Европейското икономическо пространство

РОЕЛ-98 ООД използва услугите на лица, обработващи лични данни, за целите на обработване на Вашите данни във връзка с ползването на онлайн магазин www.roel-98.com. Обработващите лични данни обработват данните по възлагане от РОЕЛ-98 ООД и са задължени

да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица, обработващи лични данни, са внимателно избрани и имат достъп само до Вашите данни, необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват, или до степента, до която Вие сте се съгласили с обработката и използването на данните.

Ако РОЕЛ-98 ООД избере за доставчици на услуги лица, обработващи лични данни, в страни като

САЩ или в страни от Европейското икономическо пространство, те са подчинени на закон за защита на данните, който принципно не защитава личните данни в същата степен, както в страните членки на Европейския съюз. Ако Вашите данни се обработват в страна, която няма признато високо ниво на защита на данните като Европейския съюз, РОЕЛ-98 ООД гарантира адекватната защита на Вашите лични данни чрез договорни разпоредби или други признати инструменти.

Лични данни се предоставят на държавни органи, като органи за контрол на административни нарушения или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона.

9. Сигурност на данните

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност за възможно най- всеобхватна защита на Вашите данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, ние използваме процедура за криптиране в някои области, като например клиентски акаунт, формуляр за контакт интернет страница. След това дадената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма посредством SSL-протокол (Secure Socket Layer), за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Вие ще познаете това, когато видите, че в лентата за статуса на Вашия браузър символът катинар е заключен и адресната лента започва с „https“. Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите.

10. Вашите права

10.1 Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението. Това не важи за електронното предоставяне на информация.

10.2 Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини. За целта е достатъчно да изпратите имейл до roel-98@roel-98.com . Алтернативно, можете да ни изпратите искане за оттегляне по пощата на адрес: адрес: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ No 39а, „Роел-98“ ООД, Отдел „Маркетинг“.

10.3 Право на корекция

Ако Вашите данни, съхранявани от РОЕЛ-98 ООД , не са правилни, можете по всяко време да ги коригирате във Вашия клиентски акаунт или да поискате от нас да ги коригираме. За целта е достатъчно да изпратите имейл до roel-98@roel-98.com. Алтернативно, можете да ни изпратите искане за оттегляне по пощата на адрес: адрес: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ No 39а, „Роел-98“ ООД, Отдел „Маркетинг“.

10.4 Право на изтриване и блокиране

Имате право на изтриване и блокиране на данните, които РОЕЛ-98 ООД съхранява за Вас. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено по всяко време чрез попълване на формуляр, публикуван на www.roel-98.com, или като се свържете с нас, като изпратите имейл до roel-98@roel-98.com . Алтернативно, можете да ни изпратите искане за оттегляне по пощата на адрес: адрес: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ No 39а, „Роел-98“ ООД, Отдел „Маркетинг“.

Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само анонимизиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия клиентски акаунт, ще получите от нас съобщение. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

Ако не сте използвали Вашият клиентски профил 3 години от началото на договора, не е необходимо упражняване на правото на изтриване. Всички лични данни, които по законови причини не трябва повече да се съхраняват, се изтриват след горепосочения срок. Лични данни като основните данни, които не бива да се изтриват, докато трае съхранението по закон, се анонимизират за Ваша сигурност.

10.5. Право на преносимост на данните (от 25.05.2018 г.)

Ако изискате от нас Вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

10.6 Право на възражение

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Допълнително обръщаме внимание на това, че ако възразите срещу всички процеси на обработка на Вашите данни, изпълнението на договора за ползване на онлайн магазин www.roel-98.com и осъществяването на програмите за клиенти може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно.

10.7 Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране

По отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране, наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да оспорите решението и право да изложите гледната си точка.

10.8 Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните)

При осъществяване на контакт с нас по имейл на (e-mail: roel-98@roel-98.com/ адрес: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ No 39а, „Роел-98“ ООД, Отдел „Маркетинг“), съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се съхраняват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да се отзовем на Вашия проблем. Ние ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

11. Право на жалба

При оплаквания се обърнете към посоченото в точка 14 лице за контакт. Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

12. Преглед на целите на обработка на данни за услугите на

За изпълнението на договора и използването на клиентския акаунт е необходимо да получим от Вас Вашето име и фамилия, Вашия адрес и Вашият емейл. Когато правите онлайн регистрация, Вашият имейл адрес е абсолютно необходим.

За да можем да се обърнем към Вас с реклама, ни е необходимо Вашето име и фамилия и Вашият адрес. За реклама по имейл, ни е необходим Вашият имейл адрес. Освен това имате възможност да предоставите данни също и за останалите начини за реклама. Например можете да ни съобщите доброволно Вашия имейл адрес за получаване на реклама по имейл, а също и Вашия мобилен номер.

Ако желаете персонализирана реклама, наред с Вашето име и фамилия ни е необходим Вашият адрес, имейл адрес или Вашият мобилен номер. Допълнително в обработката на данни ще бъде включено и Вашето покупателно поведение. Освен това, ако желаете с Вас да се комуникира само по имейл или с SMS, сте свободни да посочите също и Вашето име и фамилия, Вашия имейл адрес или Вашия мобилен номер, ако не сте направили това при избора на един единствен канал за получаване на персонализирана реклама (по пощата).

Освен това ние обработваме Вашите основни и потребителски данни за подобряване на нашите продукти, стоки и услуги и при това класифицираме Вашия интерес към нашите продукти, стоки и услуги и въз основа на това ще Ви изпратим информация и предложения, съобразени с Вас.

Вашите лични данни се обработват също и за целите на проучването на пазара. Но това се прави едва след пълна анонимизация. По този начин при оценката липсва каквато и да било персонификация. Няма възможност да се стигне до заключение за Вашата личност.

13. Декларации за съгласие

Да, желая моите лични данни (основни и потребителски данни), съхранявани от РОЕЛ-98 ООД, да бъдат обработени за следните цели:

13.1 Декларации за съгласие за обработване на Вашите запаметени лични данни, съхранявани от РОЕЛ-98 ООД, за целите на получаване на реклама и персонализирана оценка на данните

13.1.1 Получаване на неперсонализирана реклама

Да, давам изрично съгласието си за обработване и трансфер (включително до администратори извън ЕС) на личните ми данни и желая редовно да получавам информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти и да бъда уведомяван/а по следните начини:

 • e-mail 


 • поща 


 • SMS 
Можете по всяко време и без да посочвате причини да оттеглите с действие занапред съгласието за получаване на неперсонализирана реклама. За целта можете да изберете един от начините, посочени в точка 10.2 (e-mail: roel-98@roel-98.com/ адрес: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ No 39а, „Роел-98“ ООД, Отдел „Маркетинг“).

13.1.2 Получаване на персонализирана реклама

Да, давам изрично съгласието си за обработване и трансфер (включително до администратори извън ЕС) на личните ми данни и желая редовно да получавам съобразена с мен информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, промоции и анкети на клиенти по следните начини:

 • e-mail 


 • поща

 • SMS Персонализацията се извършва чрез оценка на данните за Вашето потребителско поведение въз основа на Вашето покупателно поведение, Вашето участие в нашите рекламни акции и Вашето използване на нашите електронни медии. За целта ние обработваме Вашите основни и потребителски данни. Тази информация не се обединява с друга информация за Вас.

Съгласието да получавате персонализирана реклама можете да оттеглите с действие занапред по всяко време и без да посочвате причини. За целта можете да изберете един от начините, 
посочени в точка 10.2 (e-mail: roel-98@roel-98.com/ адрес: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ No 39а, „Роел-98“ ООД, Отдел „Маркетинг“).

13.1.3 Съгласие за персонализирана оценка на данните

 • Да, давам изрично съгласието си за обработване и трансфер (включително до администратори извън ЕС) на личните ми данни и желая да получавам съобразени с мен, релевантни и персонализирани предложения.

За целта моите основни и потребителски данни за моето покупателно поведение, моето участие във Вашите рекламни акции и моето използване на Вашите електронни медии могат да бъдат оценени за анализ и прогноза на моите интереси.

Това съгласие можете да оттеглите с действие занапред по всяко време и без да посочвате причини. За целта можете да изберете един от начините, посочени в точка 10.2 (e-mail: roel-98@roel-98.com/ адрес: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ No 39а, „Роел-98“ ООД, Отдел „Маркетинг“).

13.1.4 Потвърждение на Декларацията за защита на данните

 • Прочетох, разбрах и съм съгласен/на с Декларацията за защита на личните данни, която съдържа по-подробна и допълнителна информация (без това потвърждение Вашите данни не могат да бъдат обработени за горепосочените цели).

13.2 Горепосочените декларации за съгласие са предназначени за целите на използване на ползването на онлайн магазин РОЕЛ.

14. Въпроси за защитата на данните При въпроси за всички процеси за обработка на данни във връзка с онлайн магазин РОЕЛ, можете да се обръщате по всяко време към:

„РОЕЛ-98“ ООД
Длъжностно лице за защита на личните данни e-mail: roel-98@roel-98.com

адрес: гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ No 39а, Телефон: 0700 10 377

Представителства в страната

Връзка с нас

Книжарница "Роел" - София

Адрес: Бул. "Ситняково" №39А

Национален телефон за поръчки: 0700 10 377
Тел. 02 946 19 20, 02 946 11 97

Факс: 02 843 32 16, 02 843 32 15
Е-mail:

Работни дни: от понеделник до петък
Работно време:

 • 9:00 - 18:00 часа

Книжарница "Роел" - Благоевград

Адрес: "Кръстьо Асенов" №4
Тел.: 073/88 22 23, 073/88 46 64


Е-mail:

Работни дни: от понеделник до петък
Работно време:

 • 9:00 - 18:00 часа