Изработка на клишета

Направи онлайн поръчка
  • Изработка на клише за печат - 13,20 лв. (без машинка)

 В цената е включена предпечатна подготовка

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС

ВСЯКА ПРОБА СЕ ЗАПЛАЩA, СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ

КОПИРНИЯТ ЦЕНТЪР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШНО ПОДАДЕНИ ФАЙЛОВЕ