• Интернет услуга - 2.00 лв.
  • За работа с оператор при принтиране след 5 мин. - 0.50 лв. / 1 мин.
  • За размери над А3 към цената за А3 се прибавя 20%.
  • За нестандартни формати се взима цената за по-големият формат.
  • При запълване на листа над 20% при черно-бяло копиране или принтиране се прибавя + 50% към цената.
  • Цена за копиране на учебници и книги +30%.
  • Копиране с промяна на формата + 0.25 лв. за всяко копие.
  • За над 100 копия черно-бяло - ТО - 20%.
  • За над 50 копия цветно ТО - 20%.

 

   Копиране черно-бяло Копиране цветно
 Размер  А4 А4 А3 А3 А4 А4 А3 А3
Цветност 1+0 1+1 1+0 1+1 4+0 4+4 4+0 4+4
Офсетова - 80 гр/м2 0,06 0,12 0,14 0,20 0,74 1,20 1,44 1,86
Color Copy - 90 гр/м2 0,08 0,14 0,18 0,30 0,78 1,30 1,50 1,98
Color Copy - 120 гр/м2 0,12 0,18 0,24 0,36 0,82 1,32 1,64 2,46
Color Copy - 160 гр/м2 0,16 0,24 0,32 0,48 0,86 1,38 1,72 2,58
Color Copy - 200 гр/м2 0,28 0,36 0,48 0,58 0,90 1,44 1,80 2,70
Color Copy - 250 гр/м2 0,32 0,42 0,50 0,70 0,96 1,48 1,92 2,88
Color Copy - 300 гр/м2 0,34 0,46 0,54 0,74 1,20 2,20 2,30 3,20
Бяла/Цветна стикерна хартия 0,34 - 0,68 - 1,20 - 2,40 -
Хром мат - 90 гр/м2 0,18 0,24 0,30 0,40 0,80 1,32 1,60 2,40
Хром мат - 150 гр/м2 0,20 0,30 0,32 0,45 0,86 1,38 1,72 2,58
Хром мат - 200 гр/м2 0,22 0,32 0,36 0,50 0,96 1,48 1,92 2,88
Хром мат - 300 гр/м2 0,28 0,38 0,51 0,62 1,20 2,20 2,30 3,20
Хром гланц - 115 гр/м2 0,18 0,26 0,30 0,40 0,82 1,35 1,65 2,45
Хром гланц - 170 гр/м2 0,20 0,30 0,34 0,44 0,88 1,40 1,74 2,60
Хром гланц - 300 гр/м2 0,28 0,38 0,51 0,62 1,20 2,20 2,30 3,20
Цветна хартия - 80 гр/м2 0,20 0,25 - - 0,86 1,38 - -
Цветна хартия - 160 гр/м2 0,25 0,35 - - 0,96 1,48 - -
Паус 0,24 - 0,48 - 0,90 - 1,80 -
PVC стикерна хартия - - - - - - 5,20

-

Перлен картон 1,44 1,86 - - 2,20 3,80 -

-

 

  Принтиране
 Размер  А4  А4  А3  А3 A4 A4 A3 A3
 Цветност  1+0  1+1  1+0  1+1 4+0 4+4 4+0 4+4
 Цена  0,12  0,18  0,24  0,36 0,96 1,44 1,68 2,40

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС

ВСЯКА ПРОБА СЕ ЗАПЛАЩA, СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ

КОПИРНИЯТ ЦЕНТЪР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШНО ПОДАДЕНИ ФАЙЛОВЕ