• Интернет услуга - 1.00 лв.
  • За работа с оператор при принтиране след 5 мин. - 0.20 лв. / 1 мин.
  • За размери над А3 към цената за А3 се прибавя 20%.
  • За нестандартни формати се взима цената за по-големият формат.
  • При запълване на листа над 20% при черно-бяло копиране или принтиране се прибавя + 50% към цената.
  • Цена за копиране на учебници и книги +30%.
  • Копиране с промяна на формата + 0.25 лв. за всяко копие.
  • За над 100 копия черно-бяло - ТО - 20%.
  • За над 50 копия цветно ТО - 20%.

 

   Копиране черно-бяло Копиране цветно
 Размер  А4 А4 А3 А3 А4 А4 А3 А3
Цветност 1+0 1+1 1+0 1+1 4+0 4+4 4+0 4+4
Офсетова - 80 гр/м2 0,06 0,09 0,12 0,18 0,62 0,93 1,24 1,86
Color Copy - 90 гр/м2 0,08 0,12 0,16 0,24 0,64 0,96 1,28 1,92
Color Copy - 100 гр/м2 0,10 0,15 0,20 0,30 0,72 1,08 1,44 2,16
Color Copy - 120 гр/м2 0,12 0,18 0,24 0,36 0,76 1,14 1,52 2,28
Color Copy - 160 гр/м2 0,16 0,24 0,32 0,48 0,82 1,23 1,64 2,46
Color Copy - 200 гр/м2 0,86 1,29 1,72 2,58 0,86 1,29 1,72 2,58
Color Copy - 250 гр/м2 0,90 1,35 1,80 2,70 0,90 1,35 1,80 2,70
Color Copy - 300 гр/м2 0,96 1,38 1,92 2,88 0,96 1,38 1,92 2,88
Бяла/Цветна стикерна хартия 0,34 - 0,68 - 0,64 - 1,28 -
Хром мат - 90 гр/м2 0,64 0,96 1,28 1,92 0,64 0,96 1,28 1,92
Хром мат - 150 гр/м2 0,80 1,20 1,60 2,40 0,80 1,20 1,60 2,40
Хром мат - 200 гр/м2 0,86 1,29 1,72 2,58 0,86 1,29 1,72 2,58
Хром мат - 300 гр/м2 0,96 1,38 1,92 2,88 0,96 1,38 1,92 2,88
Хром гланц - 115 гр/м2 0,66 0,99 1,32 1,98 0,66 0,99 1,32 1,98
Хром гланц - 170 гр/м2 0,82 1,23 1,64 2,46 0,82 1,23 1,64 2,46
Хром гланц - 300 гр/м2 0,96 1,38 1,92 2,88 0,96 1,38 1,92 2,88
Цветна хартия - 80 гр/м2 0,12 0,18 0,24 0,36 0,64 0,96 1,28 1,92
Цветна хартия - 160 гр/м2 0,20 0,30 0,40 0,60 0,82 1,23 1,64 2,46
Паус 0,18 - 0,36 - 0,64 - 1,28 -
Прозрачно фолио 0,96 - - - 0,96 - - -
Магнитна хартия 5,80 - - - 5,80 - - -
Прозрачна стикерна хартия 1,52 - - - 1,52 - -

-

Перлен картон 1,16 1,74 - - 1,16 1,74 -

-

 

  Принтиране
 Размер  А4  А4  А3  А3
 Цветност  1+0  1+1  1+0  1+1
 Цена  0,10  0,15  0,20  0,30

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВОВЕ С ВКЛЮЧЕН ДДС

ВСЯКА ПРОБА СЕ ЗАПЛАЩA, СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ

КОПИРНИЯТ ЦЕНТЪР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШНО ПОДАДЕНИ ФАЙЛОВЕ