• Печат на етикети за вино - 1.50 лв. за 1 бр. За над 10 бр. - ТО - 10% 
  • Интернет услуга - 2.00 лв.
  • За работа с оператор при принтиране след 5 мин. - 0.50 лв. / 1 мин.
  • За размери над А3 към цената за А3 се прибавя 20%.
  • За нестандартни формати се взима цената за по-големият формат.
  • При запълване на листа над 20% при черно-бяло копиране или принтиране се прибавя + 50% към цената.
  • Цена за копиране на учебници и книги +30%.
  • Копиране с промяна на формата + 0.25 лв. за всяко копие.
  • За над 100 копия черно-бяло - ТО - 20%.
  • За над 50 копия цветно ТО - 20%.

 

   Копиране черно-бяло Копиране цветно
 Размер  А4 А4 А3 А3 А4 А4 А3 А3
Цветност 1+0 1+1 1+0 1+1 4+0 4+4 4+0 4+4
Офсет - 80 гр/м2 0,10 0,20 0,20 0,40 0,74 1,48 1,48 2,96
Color Copy - 90 гр/м2 0,12 0,24 0,24 0,48 0,94 1,88 1,88 3,76
Color Copy - 120 гр/м2 0,18 0,36 0,36 0,72 1,00 2,00 2,00 4,00
Color Copy - 160 гр/м2 0,24 0,48 0,48 0,96 1,04 2,08 2,08 4,16
Color Copy - 200 гр/м2 0,38 0,76 0,76 1,52 1,08 2,16 2,16 4,32
Color Copy - 250-300 гр/м2 0,44 0,88 0,88 1,76 1,22 2,44 2,44 4,88
Бяла/Цветна стикерна хартия - - - - 1,25 - 2,50 -
Хром - 90-115 гр/м2 0,22 0,44 0,44 0,88 0,96 1,92 1,92 3,84
Хром - 130-170 гр/м2 0,26 0,52 0,52 1,04 1,08 2,16 2,16 4,32
Хром - 200-300 гр/м2 0,44 0,88 0,88 1,76 1,22 2,44 2,44 4,88
Перлена хартия 1,76 3,52 - - 2,64 5,28 - -
Цветна хартия - 80 гр/м2 0,30 0,60 - - 1.00 2.00 - -
Цветна хартия - 160 гр/м2 0,40 0,80 - - 1.20 2.40 - -
Паус 0,36 - 0,72 - 1.10 - 2.20 -
PVC стикерна хартия - - - - - - 6.24

-

Принтиране - 80 гр/м2 0,15 0,30 0,30 0,60 0,96 1,92 1,92

3,84

 

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС

ВСЯКА ПРОБА СЕ ЗАПЛАЩA, СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ

КОПИРНИЯТ ЦЕНТЪР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШНО ПОДАДЕНИ ФАЙЛОВЕ