Запис/Печат на CD или DVD носител

Направи онлайн поръчка

Запис на CD/DVD - 0.82 лв./бр. /цената е без носител.

Печат на CD/DVD - 1.92 лв./бр. /цената е без носител.

 

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВОВЕ С ВКЛЮЧЕН ДДС

ВСЯКА ПРОБА СЕ ЗАПЛАЩA, СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ

КОПИРНИЯТ ЦЕНТЪР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШНО ПОДАДЕНИ ФАЙЛОВЕ